Radio

Det er i Danmark muligt at modtage radio via det jordbaserede sendenet (FM og DAB), via kabel, via satellit og via internettet.

 Muligheden for at modtage radio på forskellige platforme betyder, at man som lytter skal være opmærksom på, om man har det korrekte udstyr til modtagelsen. Den mest udbredte teknologi til radio er FM-radio (analog radio), som udsendes via jordbaserede sendenet, og som har været anvendt i Danmark siden 1950’erne.

Digital radio

FM-båndet har kun plads til et begrænset antal kanaler, mens der på DAB og internettet er flere muligheder. Det er hensigten, at der på et tidspunkt skal slukkes for FM-båndet og ske en overgang til digital radio. Der træffes beslutning om tidspunktet for et FM-sluk, når 50 procent af lytningen, herunder lytningen i biler, er digital.  

Der er i dag et større udbud af landsdækkende radio på DAB, end der er på FM, og fra 2016 vil udbuddet af lokalradio på DAB også vokse. Der findes ligeledes et større udbud af internetradio end FM-radio.

Læs mere om planerne for overgang til digital radio i tillægsaftalen om digital radio (pdf)

Radio- og tv-nævnet

Udgangspunktet for udøvelse af radio- og fjernsynsvirksomhed i Danmark er, at det kræver tilladelse eller registrering hos den relevante myndighed, det vil sige Radio- og tv-nævnet.

Læs mere om nævnet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om registreringspligtige radiovirksomheder på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside