Anden landsdækkende radio

I Danmark findes en række landsdækkende radiokanaler, som ikke hører under DR.

De seneste 10 år er der udbudt en række landsdækkende FM-sendemuligheder med tilhørende DAB-sendemuligheder til kommercielle aktører med det sigte at øge konkurrence på landsdækkende radio – også i forhold til DR’s public service-radioudbud. Det første udbud af den femte og den sjette landsdækkende FM-radiokanal blev gennemført i 2003, og der har siden løbende været holdt udbud af disse kanaler i forbindelse med udløb eller tilbagelevering af tilladelserne.

Auktion på landsdækkende FM-radiokanaler

Frem til 2009 blev de landsdækkende FM-sendemuligheder udbudt ved almindelig auktion. Med tillægsaftalen til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. fra 9. juni 2009 blev det dog besluttet, at den femte og sjette landsdækkende FM-sendemulighed ved kommende genudbud skulle udbydes ved såkaldt skønhedskonkurrence uden koncessionsafgifter. Ved skønhedskonkurrence forstås, at de interesserede tilbudsgivere på grundlag af deres respektive tilbud konkurrerer om at få meddelt tilladelse.

Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal

I foråret 2011 blev den fjerde landsdækkende FM-radiokanal udbudt til en ny public service-aktør, hvilket blev besluttet med medieaftalen for 2011-2014. Kanalen er en public service-kanal med krav om nyheds-, aktualitets-, kultur- og debatprogrammer. Kanalen finansieres ved bevilling på finansloven og modtager tilskud fra Kulturministeriet.

Udbuddet blev vundet af Berlingske People A/S, som ejes af Berlingske Media og Peoples Press i fællesskab. Tilladelseshaveren startede sin udsendelsesvirksomhed den 1. november 2011 med kanalen Radio24Syv, og tilladelsen udløber 31. oktober 2019. Et genudbud af kanalen blev igangsat i foråret 2019.

Læs mere om den fjerde landsdækkende FM-radio-kanal på Slots & Kulturstyrelsens hjemmeside

 

Læs mere om genudbuddet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Den femte landsdækkende FM-radiokanal

Den femte landsdækkende FM-radiokanal blev genudbudt i foråret 2014 ved en skønhedskonkurrence. Vinderen af udbuddet blev FM5 A/S, som ejes af SBS Discovery Media Holding ApS, og som ligeledes var tilladelseshaver i forudgående periode. Bauer Media ApS overtog i juni 2015 selskabet. Bauer Media ApS  udsender NOVA FM på sendemuligheden. Kanalen er pålagt en public service-forpligtelse blandt andet om at sende mindst 400 timers nyhedsudsendelser pr. år. Tilladelsen til den femte landsdækkende sendemulighed udløber den 19. november 2022.

Den sjette landsdækkende FM-radiokanal

Den sjette landsdækkende FM-radiokanal blev genudbudt i foråret 2018 ved en skønhedskonkurrence. Vinderen af udbuddet blev Bauer Media ApS.  Bauer Media ApS udsender i dag Radio 100 på sendemuligheden. Tilladelsen til den sjette landsdækkende sendemulighed udløber d. 8. juli 2026.