DR

DR er den største udbyder af public service i det danske mediemarked.

DR er en selvstændig, offentlig institution, der til og med 2018 har været finansieret af medielicensen. Det er politisk besluttet, at medielicensen nedsættes gradvis over perioden 2019 til 2022, hvor den vil være fuldt afskaffet. Den offentlige finansiering af DR vil derfor i stigende grad – og fra 2022 fuldt ud – ske over finansloven. Der må ikke indgå reklamer i DR’s programvirksomhed. DR skal sikre et bredt udbud af programmer og tjenester til hele befolkningen via tv, radio, internet og andre relevante platforme. Udbuddet skal omfatte nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning.

DR sender en række landsdækkende radiokanaler via det antennebaserede net (både analogt FM og digitalt DAB) samt via internet og satellit.

DR’s adgang til udøvelse af radiovirksomhed følger som den eneste danske radioudbyder direkte af radio- og fjernsynsloven..

Regulering af DR's virksomhed

DR’s virksomhed er primært reguleret i radio- og fjernsynsloven. DR’s virksomhed er desuden reguleret i bekendtgørelse om vedtægt for DR samt i DR’s public service-kontrakt. Kontrakten suppleres af bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester.

Public service-kontrakten indgås mellem DR og kulturministeren for en flerårig periode og præciserer, hvilke opgaver DR forventes at opfylde, og udstikker rammerne, inden for hvilke public service-virksomheden kan drives.

DR skal i henhold til public service-kontrakt tilbyde følgende otte radiokanaler: 

 • P1: en kanal med nyheder, aktuel viden og perspektiv 
 • P2: en kanal med musikformidling og klassisk musik 
 • P3: en kanal med fokus på rytmisk musik, underholdning, sport og nyheder 
 • P4: en kanal med bredt programudbud, regional forankring og nyheder 
 • P5: en kanal med journalistisk formidling og fokus på varierede traditionelle musikgenrer 
 • P6 Beat: en kanal med journalistisk formidling og alternativ rytmisk musik 
 • P7 Mix: en kanal med journalistisk formidling, hverdagsmusik og populærkultur 
 • P8 Jazz: en kanal med journalistisk formidling og jazzmusik.

DR skal i henhold til public service-kontrakten fra 2020 tilbyde følgende fem radiokanaler:

 • P1: en kanal med nyheder, aktuel viden og perspektiv 
 • P2: en kanal med musikformidling med fokus på klassisk musik og relaterede genrer
 • P3: en kanal målrettet unge med fokus på rytmisk musik, underholdning og sport  
 • P4: en kanal med bredt programudbud, regional indhold, musik og nyheder 
 • P5: en kanal målrettet ældre lyttere med fokus på journalistisk formidling, fokus musik fra flere årtier og regionale nyheder 

DR’s virksomhed er primært reguleret i radio- og fjernsynsloven, bekendtgørelse om vedtægt for DR samt i DR’s public service-kontrakt. Kontrakten suppleres af bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester. 

DR og public service-kontrakten

Public service-kontrakten indgås mellem DR og kulturministeren for en flerårig periode og præciserer, hvilke opgaver DR forventes at opfylde, og udstikker rammerne, inden for hvilke public service-virksomheden kan drives. Public service-kontraktsinstrumentet blev indført ved gennemførelsen af medieaftalen for 2002-2006, og den første public service-kontrakt blev dermed indgået for perioden 2003-2006. DR’s gældende public service-kontrakt for perioden 2019-2023 er indgået på baggrund af Medieaftale 2019-2023 af 29. juni 2018. Tillæg til kontrakten følger af tillægsaftale af 29. marts 2019 til Medieaftale 2015-2018.

Læs mere om DR's tv-virksomhed

Læs mere om DR på DR's hjemmeside