Lokalradio

I 1983 blev der taget hul på at sende lokalradio i Danmark.

Lokalradioerne var fra start udelukkende ikke-kommercielle, men i 1988 fik lokalradioerne tilladelse til at sende reklamer. I dag er det både kommerciel og ikke-kommerciel lokalradio som deler de eksisterende sendemuligheder. Stationerne har meget varierende sendetider, ligesom en del af stationerne har indgået netværkssamarbejder, det vil sige samarbejder om samsending af programmer.

Alle har mulighed for at ansøge om en tilladelse til at lave lokalradio, og der er også mulighed for at få tilskud til ikke-kommerciel lokalradio fra Radio- og tv-nævnet. 

Det er Radio- og tv-nævnet, som har ansvaret for at uddele programtilladelser og tilskud samt for at føre tilsyn med, at programvirksomheden overholder lovens krav. Nævnets daglige administration varetages af Slots- og Kulturstyrelsen.

Du kan læse mere om lokalradio og tilskudsmuligheder på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside