Lokalradio

I 1983 blev der taget hul på at sende lokalradio i Danmark.

Lokalradioerne var fra start udelukkende ikke-kommercielle, men i 1988 fik lokalradioerne tilladelse til at sende reklamer. Per 1. januar 2012 er der givet programtilladelser til 416 lokale radiostationer, som deler de eksisterende sendemuligheder i Danmark. Heraf udgjorde de ikke-kommercielle radiostationer 251, mens de resterende 165 er kommercielle lokalradiostationer. Stationerne har meget varierende sendetider, ligesom en del af stationerne har indgået netværkssamarbejder, det vil sige samarbejder om samsending af programmer.

Alle har mulighed for at ansøge om en tilladelse til at lave lokalradio, og der er også mulighed for at få tilskud til ikke-kommerciel lokalradio. De tilskud, der gives til ikke-kommerciel lokalradio, finansieres af licensmidlerne.

Det er Radio- og tv-nævnet, som har ansvaret for at uddele programtilladelser og tilskud samt for at føre tilsyn med, at programvirksomheden overholder lovens krav. Nævnets daglige administration varetages af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Du kan læse mere om lokalradio og tilskudsmuligheder på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside