De regionale TV 2-virksomheder

De regionale TV 2-virksomheder er otte selvstændige public service-virksomheder, der sender regionale tv-programmer.

De otte virksomheder er: TV2/ Lorry, TV SYD, TV 2/NORD, TV 2/Bornholm, TV ØST, TV 2/ØSTJYLLAND, TV MIDTVEST og TV 2/FYN

De regionale TV 2-virksomheder er selvstændige institutioner, som fungerer redaktionelt og økonomisk uafhængigt af TV 2 DANMARK A/S. Virksomhederne har dog historisk været en del af TV 2 og har i dag fortsat et tæt samarbejde med TV 2 DANMARK A/S.

Til hver enkelt regional TV 2-virksomhed er knyttet et repræsentantskab, der sammensættes med en alsidig repræsentation for det regionale kultur- og samfundsliv. Den overordnede ledelse af den enkelte regionale TV 2-virksomhed varetages af en bestyrelse. De fastansatte medarbejdere ved den regionale TV 2-virksomhed vælger ét medlem samt én suppleant, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen ansætter en direktør for den regionale virksomhed.

De regionale TV 2-virksomheders programudbud skal omfatte nyheds- og aktualitetsprogrammer samt programmer med kultur, oplysning og underholdning. Der skal ved programlægningen lægges vægt på tilknytning til regionen og på regional alsidighed.

Hver af de regionale virksomheder har siden januar 2012 haft sin egen 24-timerskanal. Herudover sender de nyheds- og aktualitetsprogrammer om og for det pågældende regionale område i såkaldte vinduer på TV 2’s hovedkanal, ligesom de leverer nyhedsindslag til TV 2-sendefladen. Derudover udbyder virksomhederne nyheds- og aktualitetstjenester på nettet. 

Rammer for de regionale TV 2-virksomheder

Rammerne for de regionale TV 2-virksomheder er fastsat i radio- og fjernsynsloven. Regler vedrørende blandt andet virksomhedernes formål, organisation og finansiering fremgår af bekendtgørelsen om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder. Se bekendtgørelsen her. De regionale TV 2-virksomheder finansieres stort set udelukkende af tilskud fra staten – knap 66 mio. kr. årligt per regional virksomhed. De regionale TV 2-virksomheder har ingen reklameindtægter. Indtægterne fra reklamerne i de regionale reklameblokke på TV 2-sendefladen tilgår TV 2 DANMARK A/S.

Formålet med de regionale TV 2-virksomheder er at drive public service-virksomhed. Af den årsag skal virksomhederne ligesom DR og TV 2 leve op til bestemte public service-forpligtelser. Disse er fastsat i en public service-kontrakt mellem hver enkelt virksomhed og kulturministeren. Hent kontrakterne i boksen til højre her på siden.