DR

DR er den største udbyder af public service i det danske mediemarked.

DR er organiseret som en selvstændig offentlig institution, der er fuldt licensfinansieret.

Der må ikke indgå reklamer i DR’s programvirksomhed. DR skal sikre et bredt udbud af programmer og tjenester til hele befolkningen via tv, radio, internet og andre relevante platforme. Udbuddet skal omfatte nyhedsformidling, oplysning, undervisning i form af uddannelse og læring, kunst og underholdning. 

DR udsender public service-programmer på tv-kanalerne:

DR1 (en fuldskala-kanal med et varieret udbud af programmer til alle)

DR2 (en genremæssigt bred kanal med særligt fokus på markant og nyskabende programindhold)

DR K (en specialiseret kanal med fokus på kultur, historie, musik og film)

DR Ramasjang (en specialiseret kanal med fokus på programmer til børn)

DR HD (en specialiseret kanal med programmer i høj teknisk kvalitet og fokus på unge)

 

DR Update (en specialiseret kanal med fokus på opdatering af nyheder).

  • DR1 (en kanal med et bredt programudbud)
  • DR2 (en genremæssigt bred kanal med særligt fokus på samfundsstof)
  • DR3 (en kanal med fokus på den yngre del af befolkningen)
  • DR K (en kanal med fokus på kultur, historie og musik)
  • DR Ramasjang (en kanal med fokus på programmer til små børn)
  • DR Ultra (en kanal med fokus på programmer til store børn)

DR’s virksomhed er primært reguleret i radio- og fjernsynsloven, bekendtgørelse om vedtægt for DR samt i DR’s public service-kontrakt. Kontrakten suppleres af bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester.

DR og public service-kontrakten

Public service-kontrakten indgås mellem DR og kulturministeren for en flerårig periode og præciserer, hvilke opgaver DR forventes at opfylde, og udstikker rammerne, inden for hvilke public service-virksomheden kan drives. Public service-kontraktsinstrumentet blev indført ved gennemførelsen af medieaftalen for 2002-2006, og den første public service-kontrakt blev dermed indgået for perioden 2003-2006. DR’s gældende public service-kontrakt for perioden 2019-2023 er indgået på baggrund af Medieaftale 2019-2023 af 29. juni 2018. Tillæg til kontrakten følger af tillægsaftale af 29. marts 2019 til Medieaftale 2015-2018.

Se DRs public service-kontrakt for 2019-2023 (pdf)
Se tillæg til DR’s public service-kontrakt for 2019-2023 (pdf)
Se DR’s public service-kontrakt for 2015-2018 (pdf)
Tillæg til DR's public service-kontrakt for 2015-2018 (pdf)
Læs mere om DR’s radiovirksomhed
Læs mere om DR på DR's egen hjemmeside