DR

DR er den største udbyder af public service i det danske mediemarked.

DR er en selvstændig, offentlig institution, der til og med 2018 har været finansieret af medielicensen.
Det er politisk besluttet, at medielicensen nedsættes gradvis over perioden 2019 til 2022, hvor den vil være fuldt afskaffet. Den offentlige finansiering af DR vil derfor i stigende grad – og fra 2022 fuldt ud – ske over finansloven.  

DR udsender indtil 2020 public service-programmer på følgende tv-kanaler: 

  •  DR1 (en kanal med et bredt programudbud)
  •  DR2 (en genremæssigt bred kanal med særligt fokus på samfundsstof)
  •  DR3 (En kanal med fokus på den yngre del af befolkningen)
  •  DR K (en kanal med fokus på kultur, historie og musik)
  •  DR Ramasjang (en kanal med fokus på programmer til små børn)
  •  DR Ultra (en kanal med fokus på programmer til store børn)

Fra 2020 udsender DR public service-programmer på følgende tv-kanaler:

  •  DR1 (hovedkanal med et bredt programudbud)
  •  DR 2 (en genremæssigt bred kanal med særligt fokus på samfunds- og kulturstof)
  •  DR Ramasjang (en kanal med programmer til små børn)

DR og public service-kontrakten

Public service-kontrakten indgås mellem DR og kulturministeren for en flerårig periode og præciserer, hvilke opgaver DR forventes at opfylde, og udstikker rammerne, inden for hvilke public service-virksomheden kan drives. Public service-kontraktsinstrumentet blev indført ved gennemførelsen af medieaftalen for 2002-2006, og den første public service-kontrakt blev dermed indgået for perioden 2003-2006. DR’s gældende public service-kontrakt for perioden 2019-2023 er indgået på baggrund af Medieaftale 2019-2023 af 29. juni 2018. Tillæg til kontrakten følger af tillægsaftale af 29. marts 2019 til Medieaftale 2015-2018. Hent kontrakterne i boksen til højre her på siden. 

Læs mere om DR’s radiovirksomhed
Læs mere om DR på DR's egen hjemmeside