Krav om fordeling af TV-kanaler i fællesantenneanlæg

Ejere af fællesantenne- og kabelanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af en række kanaler m.v. Dette kaldes ”must carry”-forpligtelserne.

De kanaler (og programmer), der skal fordeles i fællesantenne- og kabelanlæg, er:

  • Tv-kanalen FOLKETINGET
  • Tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S
  • Programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning.

Der er ikke tilsvarende krav om fordeling af bestemte tv-kanaler for satellitdistributører og distributører, som udbyder tv, der kan modtages med egen antenne.

Kvalitetskrav for fordeling af tv-kanaler

Must carry-programmerne skal fordeles mindst i den samme lyd- og billedkvalitet, som de udsendes i på det terrestriske sendenet. Det betyder, at:

  • de digitale must carry-programmer - som hidtil - som minimum skal viderefordeles til de enkelte husstande i digital form.
  • hvis must carry-kanaler/programmer udsendes i f. eks. HD- eller næsten HD-kvalitet m.v., skal de som minimum viderefordeles i denne kvalitet.
  • det er tilladt at (parallel-)fordele programmerne i en ringere kvalitet, som f. eks. analog eller ikke-HD, så længe der samtidig sker fordeling i den samme lyd- og billedkvalitet, som programmerne udsendes i.
  • det er tilladt at viderefordele programmerne i en bedre kvalitet, end de udsendes i på det terrestriske sendenet, f.eks. i en højere opløsning.

Kvalitetskravet gælder ikke for IP-tv., dvs. tv, der fordeles til slutbrugeren via tele-/internet.

Fordeling af tv-kanaler i pakker

Hvis fordelingen af kanaler i fællesantenne- eller kabelanlæg sker i pakker, skal samtlige pakker indeholde ”must carry”-programmerne. 

Læs mere om kravene til fordeling af tv-kanaler

Krav til fordeling af tv-kanaler i radio- og fjernsynslovens kap. 2

Bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der fører tilsyn med overholdelsen af reglerne.