Lokal-tv

I 1983 blev der i Danmark for før første gang sendt lokal-tv.

Lokalstationerne var fra start udelukkende ikkekommercielle, men i 1989 fik lokal-tv-stationerne tilladelse til at sende reklamer. I 2009 blev der med overgangen til digitalt tv dog gennemført en ny ordning, hvorved muligheden for at sende reklamer forsvandt.

I dag sendes ikkekommercielt lokal-tv med tilladelse til at sende i en af de otte regioner, der svarer til de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder. Per 1. marts 2014 er der givet 35 programtilladelser til lokal-tv -stationer.

Alle har mulighed for at ansøge om en tilladelse til at lave lokal-tv, og der er også mulighed for at få tilskud. De tilskud, der gives til lokal-tv, finansieres af licensmidlerne.

Det er Radio- og tv-nævnet, som har ansvaret for at uddele programtilladelser og tilskud samt for at føre tilsyn med, at tv-stationernes programvirksomhed overholder lovens krav. Nævnets daglige administration varetages af Slots- og Kulturstyrelsen.