Aftalelicensgodkendelser

Kulturministeriets godkendelser vedrørende forvaltning af ophavsrettigheder iht. aftalelicenser offentliggøres på hjemmesiden.

Hent godkendelser i pdf-format.

Godkendelser efter de specifikke aftalelicenser

Copydan Arkiv - § 50, st. 4, jf. stk. 2

Copydan Arkiv - § 50, st. 4, jf. § 30 a

Copydan AVU-medier - § 50, stk. 4, jf. § 13

VISDA – Visuelle Rettigheder i Danmark - § 38, stk. 5

VISDA – Visuelle Rettigheder i Danmark - § 50, stk. 4, jf. §§ 24 a, 30 og 30 a

Copydan - DR arkivaftalen

Copydan KulturPlus - § 39, stk. 3

Copydan - Tekst og Node §§ 13 og 14

Copydan - Tekst og Node § 16 b

Copydan Verdens TV - § 50, stk. 4 jf. § 35

Gramex - § 50, stk. 4 jf. § 30a

Gramex - § 66 b

Gramex - § 68, stk. 2

Koda og NCB - §§ 30 og 35

KODA - § 75a, stk. 1

Godkendelser efter den generelle aftalelicens

Copydan arkiv – brug af klip i sociale medier

Aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan AVU-medier om klarering af audiovisuelt materiale til eksamensbrug mv.

Aftale mellem DDB, VISDA og Copydan Tekst & Node om digital brug af bogomslag

Forfatternes Forvaltningsselskab – Oplæsning af litterære værker på radio 24syv

Copydan AVU-medier - Aftale om linking til audiovisuelt indhold i Center for Undervisningsmidlers streamingtjeneste

Copydan AVU-medier - AVU-medier-aftalen / TVIS

Copydan AVU-medier - Danske Handicaporganisationer

Copydan AVU-medier - Radio- og TV-udsendelser i Statens Mediesamling

Copydan AVU-medier – Reklamefilm

Copydan AVU-medier – Museumsaftalen

Copydan AVU-medier – TV/Radio-aftalen

Copydan Tekst & Node (tidsskriftet Samvirke)

Copydan Tekst & Node (Radio- og tvudsendelser i Statens Mediesamling)

Copydan Tekst & Node – tidsskriftet Skalk 

Copydan Tekst & Node – Ugeskrift for Læger og Biblioteker for Læger

Copydan Tekst & Node – Danske Kunsthåndværkere & Designere

Copydan Tekst & Node - Danske Medier

Copydan Tekst & Node - Den Arnamagnæanske Kommission

Copydan Tekst & Node - Dansk Biografisk Leksikon

Copydan Tekst & Node - Det Kongelige Bibliotek

Copydan Tekst & Node – Kopiering til intern brug

Copydan Tekst & Node - Kvinden & Samfundet

Copydan Tekst & Node – Materiale om 1. verdenskrig

Copydan Tekst & Node - Nota-aftalen

Copydan Tekst & Node - Rammeaftale om digital kopiering m.v. i erhvervsvirksomheder

Copydan Tekst & Node - Den Store Danske Encyklopædi

Copydan Tekst & Node – Tidsskriftet KRITIK

Copydan Tekst & Node – Mediehuset Ingeniøren

Copydan Tekst og Node - Trap Danmark

Copydan Tekst & Node – Dansk Skovforening

Copydan Tekst & Node - Danske Slægtsforskere

Copydan Tekst & Node og Billedkunst - Eksamensaftalen

Copydan Verdens TV, KODA og NCB – StartForfra på TV 2 Play

Copydan Verdens TV, Koda og NCB – Sommeraftalen