Forældreløse værker

Den 29. oktober 2014 trådte reglerne om forældreløse værker i kraft. Før noget kan få status som forældreløst værk, er der en række krav, der skal være opfyldt. Hvis din organisation er omfattet af reglerne om forældreløse værker, eller hvis du er rettighedshaver, kan du have en særlig interesse i indholdet på denne side.

Reglerne om forældreløse værker findes i ophavsretslovens kapitel 6 b og i bekendtgørelsen om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker. 

De nye regler indfører en undtagelse til ophavsretten. Fremover er det sådan, at hvis det efter en omhyggelig søgning ikke har været muligt at identificere og lokalisere rettighedshaveren til et værk eller en lydoptagelse, er det tilladt at benytte værket eller lydoptagelsen uden rettighedshaverens samtykke. Lovgivningen stiller en række krav til, hvad den omhyggelige søgning skal indeholde. Se bl.a. Ophavsretslovens § 75 j og bekendtgørelsen om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker, som du finder her på retsinformation.dk.  

Når der er udført en omhyggelig søgning efter rettighedshaveren, er det en betingelse, at oplysninger om værket eller lydoptagelsen bliver registreret i en nyoprettet fælleseuropæisk database om forældreløse værker.

Databasen er oprettet og drives af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM). 

Databasen er udelukkende af informationsmæssig karakter og muliggør, at både rettighedshavere og de organisationer, der må benytte de forældreløse værker, kan søge i databasen efter værker og lydoptagelser, der er konstateret forældreløse.

Hvis du vil registrere oplysninger om et forældreløst værk eller søge i databasen, kan du komme direkte til databasen via boksen i højre side.

Få mere at vide

Hvad kan man bruge databasen til? Hvem skal registrere oplysninger i databasen? Og hvordan gør man det? 

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende forældreløse værker og de nye regler ved at bruge linksene i boksen til højre.