Hvem kan benytte forældreløse værker?

Offentligt tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer samt arkiver, film- og lydarvsinstitutioner og public service-radio og fjernsynsforetagender har mulighed for at bruge reglerne om forældreløse værker.

Fælles for samtlige af disse begunstigede organisationer er, at de alle skal varetage almennyttige opgaver, hvilket navnlig vil være at bevare og restaurere værker og lydoptagelser i deres samlinger og give adgang til værkerne og lydoptagelserne med kulturelle og uddannelsesmæssige formål for øje. Biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer skal være offentligt tilgængelige. Dette krav gælder ikke for arkiver.

Ved film- og lydarvsinstitutioner forstås organisationer, der er udpeget til at indsamle, katalogisere, bevare og restaurere film og andre audiovisuelle værker eller lydoptagelser, der udgør en del af kulturarven.

Ved public service radio- og fjernsynsforetagender forstås foretagender med public service-opgaver, der er tildelt, fastsat og tilrettelagt i medfør af dansk lovgivning.