Hvilken type materiale kan få status som forældreløst værk?

Det materiale, der kan få status som forældreløst værk, er:

1.     værker i form af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet materiale i skriftlig form, som findes i samlingerne hos de begunstigede organisationer, og som først er udgivet i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

2.     filmværker og lydoptagelser, som findes i samlingerne hos de begunstigede organisationer, og som først er udgivet eller, såfremt udgivelse ikke har fundet sted, udsendt i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

3.     filmværker og lydoptagelser som findes i arkiverne hos public service-radio- og -fjernsynsforetagender, og som er produceret af dem før den 1. januar 2003, og som først er udgivet eller, såfremt udgivelse ikke har fundet sted, udsendt i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 

Læs om hvordan et værk får status som forældreløst værk og bliver registreret i databasen