Hvilken type materiale kan få status som forældreløst værk?

Det materiale, der kan få status som forældreløst værk, er:

Det materiale, der kan få status som forældreløst værk, er:

  1. værker i form af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet materiale i skriftlig form, som findes i samlingerne hos de begunstigede organisationer, og som først er udgivet i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
  2. filmværker og lydoptagelser, som findes i samlingerne hos de begunstigede organisationer, og som først er udgivet eller, såfremt udgivelse ikke har fundet sted, udsendt i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
  3. filmværker og lydoptagelser som findes i arkiverne hos public service-radio- og -fjernsynsforetagender, og som er produceret af dem før den 1. januar 2003, og som først er udgivet eller, såfremt udgivelse ikke har fundet sted, udsendt i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Det er kun det materiale, der er nævnt oven for, der kan få status som forældreløst værk. Fx er billeder, der ikke er inkorporeret i en bog eller artikel, ikke omfattet af reglerne. 

Læs om hvordan et værk får status som forældreløst værk og bliver registreret i databasen