MPO

MPO er en non-profit medlemsorganisation for musikproducenter

MPO er musikproducenternes forvaltningsorganisation, indgår kollektive aftaler og opkræver vederlag på vegne af producenterne. MPO både opkræver og fordeler midler til de enkelte rettighedshavere baseret på konkret brug blandt musikaftagere som DR og TV 2. MPO varetager også administrationen og fordelingen af det kollektive vederlag, der modtages som kompensation for lovlig privatkopiering. Det sker gennem en støtteordning, som alle danske musikproducenter kan søge om midler fra.