PRD

PRD (Producent Rettigheder Danmark) er en non-profit organisation for producenter og distributører.

PRD (Producent Rettigheder Danmark) forvalter tv- og filmrettigheder på vegne af producenter og distributører. Rettighederne licenseres gennem Copydan, og PRD viderefordeler rettighedsindtægterne til danske såvel som udenlandske indehavere af producentrettigheder samt viderefordeler til foreningens udenlandske samarbejdspartnere. PRD er en non-profit forening.