Kontakt Kulturministeriet

Før du kontakter os, bør du være opmærksom på, at Kulturministeriet ikke udtaler sig om konkrete forhold vedrørende ophavsret. Vi vejleder dog gerne i forhold til generelle spørgsmål om regler og lovgivning på området.

Hvad kan Kulturministeriet udtale sig om, når det gælder ophavsretsreglerne?

Kulturministeriet modtager dagligt mange spørgsmål om ophavsret. Det er dog ikke alt, vi har mulighed for at svare på, da det er op til domstolene at afgøre tvister i konkrete sager. Du kan søge rådgivning om konkrete forhold hos advokater og/eller faglige organisationer.  

Kulturministeriet kan:

Svare på spørgsmål om indholdet af bestemmelserne i ophavsretsloven. Udtale sig om forhold, der klart fremgår af loven, forarbejderne eller af domstolenes praksis på området. Udtale sig generelt om, hvilke typer af værker der efter gældende ret kan være beskyttet.

Kulturministeriet kan IKKE:

Optræde som rådgiver i konkrete sager. Udtale sig om den nærmere forståelse af regler i ophavsretsloven, der er åbne for fortolkning, fx hvad der er god skik mht. citater i en konkret sag, jf. ophavsretslovens § 22. Vurdere konkrete forhold, fx om et specifikt værk er beskyttet efter ophavsretsloven. Udtale sig om retstilstanden i andre lande. Udtale sig om lovgivningen på andre ministeriers ressortområder. Fremkomme med omfattende udredninger om gældende ret som svar på konkrete henvendelser.