Ophavsret i forbindelse med Brexit

Efter Brexit vil Storbritannien ikke være forpligtet til at give rettighedshaverne den samme beskyttelse, som det er tilfældet i dag. Derudover kan Storbritannien begrænse mulighederne for eksempelvis at levere online indhold, broadcaste eller gøre brug af værker i Storbritannien. Her kan du læse mere om, hvad Brexit kan have af konsekvenser for danske borgere- og virksomheders ophavsret.

Storbritannien indgav den 29. marts 2017 meddelelse om, at de agter at trække sig fra EU i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union.

Dette medfører, at medmindre EU og Storbritannien bliver enige om en aftale om betingelserne om forholdet mellem EU og Storbritannien i forbindelse med Brexit, vil Storbritannien blive anset for et såkaldt ”tredjeland”.

Den situation kaldes "No-deal", og den situation kan have store konsekvenser for borgere og virksomheder i Danmark.

Vejledning

Du kan allerede nu gøre dig bekendt med, hvilke konsekvenser Brexit no-deal kan have for dig eller din virksomhed i følgende vejledningen:
Vejledning om ophavsret i forbindelse med Brexit (pdf)

I 'Vejledning om ophavsret i forbindelse med Brexit' kan du orientere dig om følgende emner:

  • Overblik
  • Hvilke internationale regler for ophavsret er fortsat gældende efter Brexit?
  • Broadcastere
  • Online rettigheder til musikværker
  • Forældreløse værker (værker, hvor ophavsmanden er ukendt)
  • Adgang til offentliggjorte værker og visse tilladte former for anvendelse af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap
  • Portabilitet af online-indhold (streaming)
  • Følgeret ved videresalg af kunstværker
  • Databaseret og Sui Generis databaseret
  • Links til de relevante direktiver og forordninger

Brexit og ophavsret i korte træk 

Hvis du leverer klassiske broadcastertjenester til eller fra Storbritannien, kan det blive nødvendigt at indgå en aftale om brugen af indholdet for at kunne sende en udsendelse i Storbritannien eller fra Storbritannien til eksempelvis Danmark. Beskyttelsen af dine online rettigheder til musikværker kan også blive forringet, da Storbritannien eksempelvis kan forhindre, at danske rettighedshavere kan blive medlem af en britisk kollektiv forvaltningsorganisation (en forvaltningsorganisation er en organisation såsom Koda og Gramex).. Ligeledes vil EU´s beskyttelsesregler om eksempelvis medbestemmelse i forvaltningen, gennemsigtighed og finansiel forvaltning af rettighedsmidler, ikke længere gælde. 

Hvis din virksomhed er etableret i Danmark og tilbyder portable tjenester, såsom streaming af musik, film eller tv, skal du være opmærksom på, at du ikke længere vil være forpligtet til at tilbyde portabilitet eller streaming til Storbritannien efter Brexit.

Det anbefales derfor, at du løbende holder dig orienteret her, hvor du kan læse mere om dine rettigheder.