Publikationer

Om ophavsret

Titel Forfatter Type
Ophavsrettigheder på internettet Udvalget om ophavsrettigheder på internettet Rapport
Undersøgelse af piratdekoderkort m.v. Center for Tele-Information Undersøgelse
Bilag - Betænkning om revision af ophavsretslovens kapitel 3 Kulturministeriet Betænkning
God citatskik og plagiat i tekster Kulturministeriet Vejledning
Kulturministeriets arbejdsprogram for ophavsretten Kulturministeriet Arbejdsprogram
Håndbog om digital brugeradfærd Kulturministeriet Strategi
The guidebook of digital user behaviour Danish Ministry of Culture Strategi