TILGÆNGELIGHED

Da Kulturministeriet blev oprettet, var hensigten at give alle adgang til gode kulturoplevelser.

Teater, musik, billedkunst osv. skulle gøres mere tilgængeligt. Uanset bopæl og social baggrund skulle danskerne have mulighed for at nyde kunst og kultur.

Den flotte målsætning er heldigvis næsten indfriet. De geografiske og sociale forhindringer er blevet mindre, så de fleste kan opsøge og bruge mangfoldigheden af kulturtilbud. Vi benytter landets koncertsale, museer, biblioteker, fjernsyn, radio og nye elektroniske medier som aldrig før.

Men én gruppe medborgere kan - alle gode hensigter til trods - stadig møde uoverstigelige barrierer, når de får lyst til nærkontakt med kulturen. Mennesker med handicap bliver nemlig ikke husket i alle sammenhænge, når kulturen skal ud til danskerne. Det er en erklæret målsætning i videst mulig omfang at nedbryde disse barrierer.

Kulturministeriet har i 2014 igangsat tilgængelighedsmærkning af alle statslige kulturinstitutioner med publikumsadgang. Langt de fleste statsanerkendte museer er ligeledes blevet tilgængelighedsmærket. Mærkningen er gennemført af foreningen God Adgang, som giver institutionen fra 1 til 7 mærker afhængig af tilgængeligheden for de 7 definerede handicapgrupper. Resultatet af mærkningen kan findes på institutionernes hjemmeside eller på foreningen God Adgangs hjemmeside.