Aktører

Blandt de største og vigtigste aktører inden for den folkeoplysende virksomhed er:

Dansk Folkeoplysnings SamrådParaplyorganisation for en række organisationer inden for den folkeoplysende voksenundervisning m.v.

Dansk Ungdoms FællesrådParaplyorganisation for en række landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer.

Kulturelle Samråd i DanmarkLandsforeningen for de kulturelle samråd i kommunerne

AOFArbejdernes Oplysningsforbund

LOFLiberalt Oplysningsforbund 

FOFFolkeligt Oplysningsforbund

DOFDansk Oplysningsforbund

FORAIndtil efteråret 2014 kaldet NETOP - Netværk for Oplysning, som var en sammenslutning af Dansk Husflidsselskab og Frit Oplysningsforbund

Folkeuniversitet i DanmarkBestår af 4 afdelinger, Komitéstyrelsen og næsten 100 komitéer i hele Danmark

DaghøjskoleforeningenRepræsenterer daghøjskoler og tilsvarende lokale kursussteder for voksne

Kommunernes Landsforening

UndervisningsministerietPrimært om vurdering af realkompetencer

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo)Arbejder med at indsamle og formidle viden om folkeoplysningsområdet

 

Herudover er der aktører blandt idrætsorganisationerne, som også beskæftiger sig med folkeoplysende virksomhed (se under idræt).