Aktører

De største og vigtigste aktører inden for den folkeoplysende virksomhed er:

Dansk Folkeoplysnings SamrådParaplyorganisation for en række foreninger inden for den folkeoplysende voksenundervisning

Dansk Ungdoms FællesrådParaplyorganisation for en række frivillige folkeoplysende foreninger

Kulturelle Samråd i DanmarkLandsforeningen for de kulturelle samråd i kommunerne

Folkeuniversitet i DanmarkBestår af 4 afdelinger og næsten 100 komitéer i hele Danmark

DaghøjskoleforeningenRepræsenterer daghøjskoler og tilsvarende lokale kursussteder for voksne

Kommunernes Landsforening

Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingPrimært om vurdering af realkompetencer

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo)Arbejder med at indsamle og formidle viden om folkeoplysningsområdet