National vision for folkeoplysningen

Kulturministeren lancerer en ny vision for folkeoplysningen, som er udarbejdet i dialog med parterne på området.

Formålet med visionen er at udvikle og gentænke folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv, så den kan være med til at give svar på aktuelle udfordringer, appellere til nye generationer og fortsat skabe rammer for, at mennesker mødes, dannes og engagerer sig aktivt i fælleskaber. Samfundet forandrer sig, og globalisering og øget konkurrence har sat vores demokrati under pres. Folkeoplysningen har tidligere vist, at den kan inspirere samfundsudviklingen og værdidebatten, og det er der brug for igen. 

Visionen indeholder forskellige kerneværdier, der er tænkt som en overordnet fælles ramme for hele folkeoplysningsfeltet – både det frivillige foreningsliv og voksenundervisningen. Forventningen er, at folkeoplysningsaktørerne i samarbejde med kommunerne vil følge op på visionen og omsætte værdierne til konkret handling med udgangspunkt i deres lokale virkelighed og lokale udfordringer. Sådan er visionen et bidrag til den værdidiskussion, som foregår i samfundet i disse år.

Processen

Processen med at udarbejde en vision for folkeoplysningsområdet blev igangsat med et arbejdsseminar i begyndelsen af marts 2014, hvor kulturministeren og en række aktører fra Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Folkeoplysnings Samråd og idrættens organisationer deltog. Efterfølgende holdt ministeren en konference for en bredere kreds i slutningen af april med udgangspunkt i et første udkast til en vision formuleret af professor Lars Bo Kaspersen. Efterfølgende har ministerens udkast til en endelig vision været sendt i høring.

Baggrund

Folkeoplysningens overordnede projekt er at kæmpe for, at alle får mulighed for selv at definere, hvilken samfundsmæssig retning de stræber efter. Folkeoplysningsområdet gør allerede i dag et stort og vigtigt arbejde, men visionen kan være med til at tydeliggøre de fælles værdier og videreudvikle den mangfoldighed af aktiviteter, som folkeoplysningen allerede rummer i dag.