Tilskud

Det er primært kommunerne, der udbetaler tilskud til folkeoplysende aktiviteter efter ansøgning i henhold til folkeoplysningsloven. KL offentliggør årligt de aktuelle satser for regulering på området.

Se de aktuelle satser på KLs hjemmeside

Staten har ansvaret for udbetaling af:

  • Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse jf. folkeoplysningslovens § 44, stk. 1
  • Tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed jf. folkeoplysningslovens § 44, stk. 2
  • Tilskud til folkeoplysende aktiviteter fra tips- og lottemidlerne. 

Det er Slots- & Kulturstyrelsen der administrerer disse tilskud. For mere information om ansøgningsfrister m.v. besøg følgende sider:

Slots- & Kulturstyrelsen

Hjemmeside for udlodningsmidler