Publikationer

Publikationer indenfor områderne uddannelse, folkeoplysning og højskoler.

Titel Forfatter Type
Forskningsstrategi for Kulturministeriets område Kulturministeriet Strategi
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Kulturministeriet Rapport
Internationalisation at the Artistic and Cultural Institutions of Higher Education The Secretariat for the Rectors’ Conference of the Ministry of Culture Denmark Report
Én musikscene - mange genrer Kulturministeriet Handlingsplan
Én musikscene - mange genrer. Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 Kulturministeriet Udspil
Internationalisering ved de kunstneriske og kulturelle uddannelser Kulturministeriet Rapport
Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet Udvalget vedr. Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet Udredning
En national vision for folkeoplysningen i Danmark Kulturministeriet Vision
Aftagerpaneler Kulturministeriet Vejledning
The Danish Education System Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Kulturministeriet Rapport
Internationalisation at the Artistic and Cultural Institutions of Higher Education The Secretariat for the Rectors’ Conference of the Ministry of Culture Denmark Report
De Kunstneriske Uddannelser - forslag til en fremtidig organisering Henrik Sveidahl Rapport