Uddannelse

Kunstneriske og kulturelle videregående uddannelser.

Kulturministeriet har ansvaret for en række videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, som udbyder videregående uddannelse inden for en bred vifte af kunstneriske fagområder: klassisk og rytmisk musik, film, scenekunst, billedkunst og skrivekunst.

Til forskel fra størstedelen af de øvrige videregående uddannelser i Danmark er Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelser kendetegnet ved, at der er et stærkt begrænset optag til uddannelserne, og at antallet af studerende på institutionerne er politisk fastsat. Endvidere optager uddannelsesinstitutionerne studerende på baggrund af ansøgernes kunstneriske evner og talent, og der er som altovervejende hovedregel ikke krav om adgangsgivende gymnasial eksamen.

Endelig modtager de studerende praksisbaseret og kunstnerisk baseret uddannelse og inden for enkelte fagområder forskningsbaseret uddannelse indtil det højeste niveau.

Mere og andet end uddannelsesinstitutioner

Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner er også kunst- og kulturinstitutioner, der danner ramme om skabelse af kunstværker, udførelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed, pædagogisk udviklingsvirksomhed, forskning og ikke mindst forskellige former for formidlingsvirksomhed i form af koncerter, opførelser og forevisninger m.m. Derfor spiller uddannelsesinstitutionerne også vigtig rolle i kunst- og kulturlivet på både lokalt, regionalt og nationalt niveau.