Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne skal danne bro mellem den enkelte uddannelsesinstitution og det omgivende samfund, kunst- og kulturlivet samt arbejdsmarkedet.

Aftagerpanelernes overordnede opgave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans og bidrage til udviklingen af nye og eksisterende uddannelser. Der er mange måder at tilrettelægge denne rådgivning og dialog på, alt efter hvilken institution, hvilken uddannelse og hvilke brancher det drejer sig om. Institutionerne skal herudover også arbejde med at sikre, at rådgivningen fra aftagerpanelerne spiller sammen med andre tiltag om dialog med aftagere og arbejdsmarked.

Aftagerpanelerne består af 5-7 eksterne medlemmer, som repræsenterer aftagerne af de færdiguddannede. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt i institutionens uddannelsesområder og det kunst- og kulturliv og arbejdsmarked, der knytter sig dertil. Medlemmerne udpeges på grundlag af deres erfaring med og viden om det pågældende arbejdsmarked, herunder gerne det internationale arbejdsmarked, og er derfor ikke udpeget som repræsentanter for organisationer eller interesser.

Læs mere om aftagerpanelernes rolle og funktion (pdf)