Beskæftigelsesrapporter

I perioden 2004-2012 blev der udarbejdet årlige beskæftigelsesrapporter, der redegjorde for udviklingen i dimittendernes beskæftigelsessituation i relation til det arbejdsmarked, som Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner uddanner til.

Fra 2013 udarbejdes der ikke beskæftigelsesrapporter, da oplysningerne, som videreformidles i beskæftigelsesrapporterne, er blevet gjort offentligt tilgængelige i Danmarks Statistiks statistikbank, som kan tilgås fra Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk

Se de tidligere beskæftigelsesrapporter om dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet.

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2011

Beskæftigelsesrapport 2010

Beskæftigelsesrapport 2009

Beskæftigelsesrapport 2008

Beskæftigelsesrapport 2007

Beskæftigelsesrapport 2005

Beskæftigelsesrapport 2004