Forfatterskolen

Forfatterskolen er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, som udbyder forfatteruddannelse på højeste niveau. Forfatterskolens uddannelse er af to års varighed. Der optages otte elever pr. årgang. 

Forfatterskolen har til formål at udvikle de studerendes talent og deres evne til at fordybe sig og dygtiggøre sig inden for det litterære felt. Derudover vil de studerende opnå indsigt i litteraturhistoriske, æstetiske og filosofiske discipliner. 

Uddannelsen er derfor først og fremmest koncentreret om udviklingen af den enkelte studerendes kunstneriske praksis og de tekniske og teoretiske forudsætninger, den bygger på.

Forfatterskolen har fysisk til huse i samme bygning som Kunstakademiets Billedkunstskoler. Udover undervisning benyttes skolens faciliteter til afholdelse af offentligt tilgængelige arrangementer. 

{DynamicContent:Google static map}

Adresse: Peder Skrams Gade 2A, 1.
1054 København K


Tlf. nr.: 60 91 81 91