Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Puljen til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) skal anvendes til at styrke indsatsen inden for området på de videregående kunstneriske  uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, og midlerne fordeles med ca. 3 mio. kr. hver år. 

Kulturministeren har nedsat et udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som har til formål at indstille projekter til at modtage midler fra puljen til kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 

Der kan søges om støtte til:

  • KUV-projekter
  • Projektmodning

Hvilke krav der stilles til ansøger, bilag, budget m.m. varierer til en vis grad efter kategori. 

Se retningslinjer, ansøgningsskemaer, afrapporteringsskemaer mv i boksen "Pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed" til højre.

Næste ansøgningsfrist oktober 2018