Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Puljen til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) skal anvendes til at styrke indsatsen inden for området på de videregående kunstneriske  uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, og puljen er i år på 7,5 mio. kr. 

Kulturministeren har nedsat et udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som har til formål at indstille projekter til at modtage midler fra puljen til kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 

Der kan søges om støtte til:

  • KUV-projekter
  • Projektmodning

Hvilke krav der stilles til ansøger, bilag, budget m.m. varierer til en vis grad efter kategori. 

Se retningslinjer, ansøgningsskemaer, afrapporteringsskemaer mv i boksen "Pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed" til højre.

Næste ansøgningsfrist er den 21. oktober 2019