Politiske aftaler

De videregående uddannelser under Kulturministeriet var i perioden 2003-2014 omfattet af 4-årige politiske aftaler, der fastlagde områdets overordnede økonomiske rammer og udviklingsmål. Der er ikke indgået en politisk flerårsaftale for perioden efter 2014. Læs nærmere om de tidligere politiske flerårsaftaler på uddannelsesområdet herunder.

Flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser 2011-2014

Regeringen har i oktober 2010 indgået en politisk aftale for de Kunstneriske uddannelser for perioden 2011-2014 med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Målet med aftalen er at skabe en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.

Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.

Aftalen indeholder følgende indsatsområder:

  1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer
  2. Uddannelse i verdensklasse
  3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling
  4. Arbejdsmarked og beskæftigelse 

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Pressemeddelelse udsendt den 27. oktober 2010

Flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser 2007-2010

Aftaleteksten samt andet baggrundsmateriale26. oktober 2006 (revideret den 7. november 2006)

Supplerende aftale om de videregående uddannelsesinstitutioner under KulturministerietFusion af musikkonservatorier og samlokalisering af arkitekt- og designskolen, 12. maj 2009

Flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser 2003-2006

Læs aftaleteksten samt andet baggrundsmateriale