Love og tal

Her finder du love og bekendtgørelser på Kulturministeriets område. Høringer på Kulturministeriets område offentliggøres med link til høringsmateriale på Høringsportalen. Du kan finde aktstykker og redegørelser. Endvidere offentliggøres materiale i forbindelse med finanslov på Kulturministeriet område Endelig er her kulturstatistik bl.a. i form af Kulturvaneundersøgelser og Kulturpengene.

Brug menuen til venstre.