Kulturministeriet og finansloven

Regeringen offentliggør som hovedregel sit ”finanslovsforslag” for det kommende år i slutningen af august. Efterfølgende er der forhandlinger om indholdet, hvorefter der fremsættes ”ændringsforslag til finansloven” – det sker typisk i efteråret. Den endelige finanslov bliver vedtaget i Folketinget medio december og har således effekt fra den 1. januar det efterfølgende år.

Regeringens finanslovsforslag, ændringsforslagene og den endelige finanslov findes på Økonomistyrelsens hjemmeside, hvor Kulturministeriet fremgår under § 21.

Hent alle finanslovsforslag, ændringsforslagene og den endelige finanslov
Økonomistyrelsens hjemmeside

Finanslovsforslag for 2018

Hent regeringens finanslovsforslag for 2018 på Finansministeriets hjemmeside

Finanslovsforslag for 2017

Hent regeringens finanslovsforslag for 2017 på Finansministeriets hjemmeside

Finanslovsforslag for 2016

Hent regeringens finanslovsforslag for 2016 på Finansministeriets hjemmeside

Finanslovsforslag for 2015 

Hent regeringens finanslovsforslag for 2015 på Finansministeriets hjemmeside 

Læs mere om finanslovsforslaget 2015 "Et stærkere fællesskab"

Finanslovsforslag for 2014 

Hent regeringens finanslovsforslag for 2014 på Finansministeriets hjemmeside 

Finanslovforslag for 2013 

Hent regereringens finanslovsforslag for 2013 på Moderniseringstyrelsens hjemmeside 

Finanslovsforslag for 2012

Hent regeringens finanslovsforslag "Ansvar og handling" på Finansministeriets hjemmeside 

Finanslovsforslag for 2011

Kulturnyt 24. august 2010

Hent grafisk præsentation af finanslovsforslaget (pdf)

Finanslovsforslag for 2010

Pressemeddelelse 25. august 2009: Konsolidering af kulturen

Hent grafisk præsentation af finanslovsforslag (pdf)

Finanslovsforslag for 2009

Hent grafisk præsentation af finanslovsforslag (pdf)

Finanslovsforslag for 2008

Pressemeddelelse 28. august 2007: Godt nyt til især teater og idræt

Hent grafisk præsentation af finanslovsforslag (pdf)

Finanslovsforslag for 2007

Pressemeddelelse 29. august 2006: Kulturministeriets rolle i kulturlivet styrkes i finanslovsforslaget for 2007

Hent grafisk præsentation af finanslovsforslag (pdf)

Finanslovsforslag for 2006

Pressemeddelelse 25. august 2005: Museerne får næsten 260 mio. kr. ekstra

Hent grafisk præsentation af finanslovsforslag (pdf)

Finanslovsforslag for 2005

Pressemeddelelse 26. august 2004: Finansloven sikrer kulturlivet 207 mio. kr. ekstra

Hent grafisk præsentation af finanslovsforslag (pdf)

Finanslovsforslag for 2003

Pressemeddelelse 27. august 2002: Nye kulturtiltag på finanslovforslaget