Kulturtal- og statistik

På Kulturministeriets område bliver der løbende foretaget en række undersøgelser, indsamlet viden og genereret statistik.

Kulturstatistik hos Danmarks Statistik

Langt hovedparten af den danske kulturstatistik udarbejdes of offentliggøres i samarbejde med Danmarks Statistik. Kulturstatistik på tværs af alle kulturområder kan findes i Danmarks Statistiks statistikbank. Her findes også udførlig dokumentation af de enkelte statistikkers indhold. Kulturstatistikkens indhold og dækning er under løbende forbedring.  

Kulturvaneundersøgelsen

Undersøgelse af danskernes kulturvaner på tværs af alle kulturområder kan findes her