Formidling af Danskernes Kulturvaner 2012

Den samlede afrapportering i forbindelse med undersøgelsen Danskernes Kulturvaner 2012 består af i alt 18 deludgivelser, der alle offentliggøres.

Bogen Danskernes Kulturvaner 2012 blev udgivet på 3 måder:

Som pdf (3 MB, 384 sider)
I trykt form, der kan købes hos Rosendahls-Schultz
Som e-bog, der kan købes hos Rosendahls-Schultz

     

Der ud over består formidlingen af en række bilag, der kun udgives elektronisk her på kum.dk:

Et metodebilag (pdf)

14 tabelrapporter – en for hvert af de berørte kulturområder

Dansk Data Arkiv og Danmarks Statistik

De indsamlede surveydata fra kulturvaneundersøgelse 2012 er, ligesom data fra de tidligere undersøgelser, søgbare. Skriv f.eks. 'kulturvaneundersøgelse 2012' i søgefeltet. Søg i Dansk Data Arkiv

Det komplette datasæt fra 2012-undersøgelsen, inkl. alle baggrundsdata, findes hos Danmarks Statistiks Forskningsservice. Adgang hertil kan ske efter Danmarks Statistiks almindelige betingelser for Forskningsservice.
Se mere på Danmarks Statistiks hjemmeside