Danskernes Kulturvaner 2012 - tabelrapporter

I forbindelse med undersøgelsen Danskernes Kulturvaner 2012 er der udgivet 14 tabelrapporter, der offentliggøres her på Kulturministeriets hjemmeside (se liste nederst).

Anvendelse af tabelrapporterne

Tabelrapporten er baseret på tre repræsentative spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis den samlede befolkning (over 15 år), nydanskere (over 15 år) og børn (7 – 14 år). Alle spørgsmål er krydset på en række baggrundsvariabler (køn, alder, region, urbanisering og uddannelse). For nydanskere er spørgsmålene endvidere krydset på oprindelsesland.

I forhold til urbanisering anvendes det klassifikationssystem, som Danmarks Statistik benytter. Landets kommuner er delt op i fire forskellige kommunetyper, defineret af ’landdistriktsgraden’ for den enkelte kommune: 1) yderkommuner, 2) landkommuner, 3) mellemkommuner og 4) bykommuner.

Vær i øvrigt opmærksom på

I læsning og anvendelse af tabelrapporten er det vigtigt, at du er opmærksom på følgende:

Der er tale om deskriptive data – ikke statistiske analyser

Hovedundersøgelsen Danskernes Kulturvaner 2012 er baseret på omfattende statistisk arbejde. Tabelrapporterne er udelukkende deskriptive, og umiddelbare tendenser, som kan læses af tabellerne – fx i relation til forskelle mellem by og land – kan skyldes andre bagvedliggende faktorer som alder eller uddannelse. Dette gælder ikke mindst forskelle mellem befolkningen som helhed og gruppen af nydanskere. For eksempel er der som udgangspunkt en større andel af unge i populationen af nydanskere end i befolkningen som helhed. Dette betyder, at en del umiddelbare forskelle mellem populationerne kan forklares af aldersvariablen. For overblik over resultaterne af de statistiske analyser henvises til metodebilaget.

Op- og nedrunding

Alle tabeller i tabelrapporten fremstår med angivelse af én decimal. I hovedundersøgelsen er alle procentuelle analyseresultater vist som heltal efter almindelige op- og nedrundingsregler. Som følge heraf kan der forekomme afvigelser i analyserne gengivet i hovedanalysen set i forhold til tabelmaterialet.

 

Tabel-bilag

NB: Vær opmærksom på dokumenternes størrelse inden du f.eks. printer. 

TV (Pdf, 15 Mb)

Musik (pdf, 11 Mb)

Film (pdf, 5 Mb)

Bøger (pdf, 4 Mb)

Radio (pdf, 13 Mb)

Internet (pdf, 10 Mb)

Computerspil/digitale spil (pdf, 4 Mb)

Biblioteker (pdf, 5 Mb)

Teater og anden scenekunst (pdf, 9 Mb)

Museer og kulturarv (pdf, 6 Mb)

Sport og motion (pdf, 5 Mb)

Andre fritidsaktiviteter (pdf, 11 Mb)

Aviser og blade (pdf, 11 Mb)

Holdninger og forbrug (pdf, 20 Mb)