Om Danskernes Kulturvaner 2012

Undersøgelsen Danskernes kulturvaner 2012 belyser befolkningens kulturvaner, medieforbrug og fritidsaktiviteter.

Undersøgelsen blev finansieret af Kulturministeriet, og er den syvende i rækken af de traditionsrige undersøgelser af danskernes kulturvaner, der har været gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998 og 2004. 

Undersøgelsen blev bestilt af Kulturministeriet og udført af de to konsulentfirmaer Epinion og Pluss Leadership i samarbejde. 

I undersøgelsen deltog cirka 4800 voksne og cirka 1500 børn og unge i alderen 7-14 år. 

Som noget nyt i 2012-undersøgelsen indgik der også en selvstændig dataindsamling og analyse af kulturvanerne blandt voksne nydanskere. 

I undersøgelsen samlede man kulturområderne under tre hovedoverskrifter:  

  • Kunst & Kultur (musik, teater/scenekunst, film, museer/kulturarv, biblioteker, bøger)
  • Fritid (sport/motion, andre fritidsaktiviteter, computerspil/digitale spil)
  • Medier (tv, radio, aviser, blade, internet). 

Hvordan blev undersøgelsen gennemført?

Der blev gennemført omfattende spørgeskemaundersøgelser med deltagelse af 3.628 voksne og 1502 børn. Ud over den kvantitative indsamling af data blev der gennemført en række fokusgruppeinterviews. I alt blev 65 personer inddraget i den kvalitative dataindsamling. 

Hvordan er undersøgelsens resultater formidlet?

Formidlingen af undersøgelsen falder i i alt 18 dele – en bog, et metodebilag og en række omfattende tabelrapporter, der omhandler hvert af de berørte kulturområder. Bogen foreligger som pdf, i trykt version og som e-bog. Metodebilag og tabelrapporter udgives kun elektronisk her på kum.dk.

Se oversigten og hent materialet

Dansk Data Arkiv og Danmarks Statistik

De indsamlede surveydata fra kulturvaneundersøgelse 2012 er, ligesom data fra de tidligere undersøgelser, søgbare. Skriv f.eks. 'kulturvaneundersøgelse 2012' i søgefeltet. Søg i Dansk Data Arkiv.

Det komplette datasæt fra 2012-undersøgelsen, inkl. alle baggrundsdata, findes hos Danmarks Statistiks Forskningsservice. Adgang hertil kan ske efter Danmarks Statistiks almindelige betingelser for Forskningsservice.
Se mere på Danmarks Statistiks hjemmeside