Kulturvaneundersøgelsen 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 - med udviklingslinjer tilbage til 1964.

Kulturvaneundersøgelsen 2004 blev finansieret af Kulturministeriet og var en opfølgning og opdatering af de tidligere kulturvaneundersøgelser, der har været gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993 og 1998 vedrørende voksne og i 1987, 1993 og 1998 vedrørende børn.

Undersøgelsen belyser befolkningens (fra syv år og opefter) aktuelle kulturvaner samt ændringer heri over tid fra 1964 til 2004, herunder ændringer i aktivitets- og forbrugsmønstre som følge af nye tilbud og aktiviteter. Målet var at afdække relevante, aktuelle kulturfaglige og kulturpolitiske problemstillinger, der kan indgå som grundlag for kulturpolitiske og – faglige overvejelser samt til brug for forskning og befolkningens almene orientering.

For den studerende eller forskeren, der ønsker at bevæge sig endnu dybere ned i kulturvaneundersøgelsen, er kulturvaneundersøgelsen for 2004 samt tidligere undersøgelser tilgængelig i Dansk Data Arkiv (www.dda.dk).

Læs publikationen "Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 – med udviklingslinjer tilbage til 1964"

Dansk Data Arkiv og Danmarks Statistik

De indsamlede surveydata fra kulturvaneundersøgelse 2004 er, ligesom data fra de tidligere undersøgelser, søgbare. Skriv f.eks. 'kulturvaneundersøgelse 2004' i søgefeltet.

Søg i Dansk Data Arkiv

Det komplette datasæt fra 2004-undersøgelsen, inkl. alle baggrundsdata, findes hos Danmarks Statistiks Forskningsservice. Adgang hertil kan ske efter Danmarks Statistiks almindelige betingelser for Forskningsservice.

Se mere på Danmarks Statistiks hjemmeside

Læs om den seneste undersøgelse af danskernes kulturvaner fra 2012