Kulturvaneundersøgelsen

Kulturvaneundersøgelsen belyser befolkningens kulturvaner og dækker således flere kulturaktiviteter. Kultur defineres i undersøgelsen i bred forstand og dækker kultur- og medievaner herunder fx koncerter, scenekunst, biograf, litteratur, motion, computerspil og fritidsaktiviteter.

Undersøgelsen er gennemført bl.a. i 2004 og 2012, og senest i 2018-2020.
Danmarks Statistik har varetaget gennemførelsen af 2018-2020 undersøgelsen, imens tidligere undersøgelser er blevet gennemført af Kulturministeriet.

Undersøgelsens resultater kan findes via følgende links:

2018-2020:

Data er tilgængeligt via Danmarks Statistiks statistikbank. Desuden kan der opnås adgang til mikrodata via Danmarks Statistiks forskningsservice (kontakt Danmarks Statistik nærmere herom).

Der er ikke udarbejdet en samlet publikation.

2012:

Læs mere om undersøgelsen her.

2004:

Læs mere om undersøgelsen her.