Rådgivende Udvalg for Kulturstatistik

Formål

Det Rådgivende Udvalg for Kulturstatistik skal sikre en kontinuerlig og aktiv inddragelse af brugere, interessenter og forskere på kulturområdet. Det Rådgivende Udvalg for Kulturstatistik skal kommentere på igangsatte initiativer, pege på områder der er underbelyst statistisk, og være retningsanvisende for behov og anvendelse af statistik og data på kulturområdet.

Baggrund

Kulturministeriet og Danmarks Statistik ønsker at styrke den statistiske dækning af kulturlivet. Statistikken skal udbygges med nye emner, og eksisterende statistikker skal udvides med mere detaljerede opgørelser. Både udviklingen af området og anvendelsen af data vil ske i et tæt samarbejde med brugerne. Målet er at skabe det bedst mulige grundlag for statistik og analyse, der understøtter forskning på kulturområdet, vidensgrundlaget for både de aktører, der er direkte støttet med offentlige midler og for det kommercielle kulturliv, samt grundlaget for politikudvikling.

Se medlemmerne af det rådgivende udvalg for kulturstatistik (pdf)