LOVE OG BEKENDTGØRELSER

I menuen til venstre er der links til alle gældende love og bekendtgørelser m.m. på Kulturministeriets område.

Der linkes til de gældende love og bekendtgørelser i Retsinformation.

Retsinformation.dk giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem.

På retsinformation.dk kan du frit søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.

Retsinformation på Kulturministeriets område:

Gældende love og lovbekendtgørelser

Bekendtgørelser m.v.

Cirkulærer, vejledninger m.v.

Afgørelser

Lov- og beslutningsforslag m.v.