LOVGIVNING - ARKIVER

Gældende love og bekendtgørelser på arkivområdet.

COVID-19: Ny bekendtgørelse

Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens områdeBekendtgørelse nr. 226 af 17. marts 2020

Arkiver

Bekendtgørelse om arkiveringsversionerBekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerneBekendtgørelse nr. 995 af 03. august 2010

 

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitalerBekendtgørelse nr. 994 af 3. august 2010

 

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerneBekendtgørelse nr. 980 af 18 august 2010.

 

 

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale videnskabsetiske komiteerBekendtgørelse nr. 979 af 18 august 2010,

 

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale trafikselskaberBekendtgørelse nr. 978 af 18 august 2010.

 

 

Bekendtgørelse om aflevering af lyd og videoBekendtgørelse nr. 302 af 16. april 2009.

 

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af Rigspolitichefens og politikredsenes arkivalierBekendtgørelse nr. 177 af 5 marts 2009.

Lov om ændring af arkivloven (Private arkivalier)Lov nr. 1170 af 10. december 2008.

Lov om ændring af arkivloven (Udvidet tilgængelighed)Lov nr. 532 af 6 juni 2007.

Bekendtgørelse af arkivlovenLovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007.

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af visse klientsagerBekendtgørelse nr. 150 af 28. februar 2006

Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)Lov nr. 563 af 24. juni 2005.

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhedBekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003.

Statens arkiver

En række bekendtgørelser mv. på arkivområdet udstedes direkte af Statens Arkiver. Disse bekendtgørelser kan findes på Statens Arkivers hjemmeside: 

Lovgivning, der gælder på arkivområdet for statslige myndigheder(Statens Arkiver)
 
Lovgivning, der gælder på arkivområdet for kommuner(Statens Arkiver)