LOVGIVNING - BIBLIOTEKSAFGIFT

Bekendtgørelse om forretningsorden for BiblioteksafgiftnævnetBekendtgørelse nr. 683 af 27. juni 2008

Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgiftLovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002

Bekendtgørelse om biblioteksafgiftBekendtgørelse af 08. december 2017