LOVGIVNING - BIBLIOTEKSAFGIFT

Bekendtgørelse om forretningsorden for BiblioteksafgiftnævnetBekendtgørelse nr. 683 af 27. juni 2008.

Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgiftLovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002.

Bekendtgørelse om biblioteksafgiftBekendtgørelse nr. 288 af 14. marts 2015