LOVGIVNING - FILM

Lov om film Lov nr. 186 af 12. marts 1997.

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om film Lov nr. 805 af 9. juni 2020.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om filmBekendtgørelse nr. 262 af 8. april 1997.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om filmBekendtgørelse nr. 729 af 12. september 1997.

Bekendtgørelse om vedtægt for Det Danske FilminstitutBekendtgørelse nr. 401 af 27. maj 2004.

Bekendtgørelse om Medierådet for Børn og UngeBekendtgørelse nr. 30 af 16. januar 1998.

Lov om pligtaflevering af offentliggjort materialeLov nr. 1439 af 22. december 2004.

Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)Lov nr. 563 af 24. juni 2005.

Lov om ændring af lov om filmLov nr. 1627 af 26. december 2013

Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhedLov nr. 1627 af 26. december 2013. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om filmLov nr. 1627 af 26. december 2013. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015