Lovgivning - Folkeoplysning og folkehøjskoler

Folkeoplysning

Den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige foreningsliv, daghøjskoler og Folkeuniversitetet er reguleret i folkeoplysningsloven, som først og fremmest er en økonomisk og administrativ lov.

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)Lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018

Consolidation Act on support for Non-formal education, voluntary activities in democratic associations, Day folk highschools and the University ExtensionConsolidation Act no 854 of July 11 2011 

FolkeoplysningsbekendtgørelsenBekendtgørelse nr. 1251 af 12/12/2011

Bekendtgørelse om folkeuniversitetetBekendtgørelse nr. 922 af 25. juni 2018

Folkehøjskoler

Lov om FolkehøjskolerLov nr. 280 af 25. marts 2019

Act on Folk high schoolsAct no. 1605 of December 26 2013

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskolerBekendtgørelse nr. 1066 af 13. oktober 2019

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskolerBekendtgørelse nr. 140 af 10. februar 2016 

Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskolerBekendtgørelse nr. 1507 af 11. december 2018

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskolerBekendtgørelse nr 1508 af 11. december 2018