Lovgivning - idræt

Kulturministeriet har fem hovedlove på idrætsområdet.

 Kulturministeriet har fem hovedlove på idrætsområdet: 

  • Lov om fremme af integritet i idrætten fastlægger rammerne for Anti Doping Danmarks virksomhed og bekæmpelsen af manipulation af idrætskonkurrencer, matchfixing.
  • Eliteidrætsloven (lov om eliteidræt) fastlægger rammerne for Team Danmark.
  • Udlovningsloven (lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål) fastlægger rammerne for fordelingen af udlodningsmidlerne til idrætten.
  • Folkeoplysningsloven (lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) som danner grundlag for de kommunale tilskud til foreningslivet, herunder idrætsforeningerne.
  • Lov om børneattester (lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.) fastsætter krav til rene straffeattester mht. pædofili for bl.a. frivillige foreningsledere, som arbejder med børn og unge.

Også andre ministerier har lovgivning, der vedrører idrætten. Skatteministeriet har lov om spil, som fastlægger rammerne for udbud af spil på bl.a. idrætsbegivenheder og heste- og hundevæddemål. Sundheds- og Ældreministeriet har lov om forbud mod visse dopingstoffer, som forbyder fremstilling, indførsel, udførsel, forhandling, udlevering, fordeling og besiddelse af dopingstoffer.

Fremme af integritet i dopingfri idræt

Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrættenBekendtgørelse nr. 1582 af 17. december 2018

Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrættenBekendtgørelse nr. 1168 af 7. oktober 2015

Sortebog om lov om fremme af dopingfri idræt

Lov nr. 1438 af 22. december 2004

Hent Sortebog om Lov om fremme af dopingfri idræt (pdf)

Eliteidræt

Bekendtgørelse af lov om eliteidrætJf. LBK nr. 1155 af 25. September 2013

Sortebog om lov om Eliteidræt

Lov nr. 288 af 26. april 2004

Hent Sortebogen:
Sortebogen, side 1-55 (pdf)
Sortebogen, side 56-102 (pdf)
Sortebogen, side 103-149 (pdf)

Udlodningsloven

Lov om udlodning af overskud fra lotteri jf. Lovbekendtgørelse nr. 1532 af 19. december 2017 

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministerietjf. Lov nr. 1531 af 21. december 2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministerietjf. Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010

Folkeoplysningsloven

Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. juli 2018. 

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde jf. bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011. 

 

Børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.jf. Bekendtgørelse nr. 362 af 02. april 2014

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområdejf. Bekendtgørelse nr. 1416 af 3. december 2018

Find vejledninger og læs mere om børneattester 

UNESCO-konventioner

Den internationale konvention mod doping i idræt (pdf)

International convention against doping in sport (pdf)