LOVGIVNING - Kulturarvsområdet

Læs mere om lovgivning på kulturarvsområdet. Til hver lov eller bekendtgørelse linkes der til lovtidende.dk, hvor du kan læse hele loven.

Klik og find lovgivning indenfor områderne:

Bygningsfredning
Fortidsminder
Kommunalreform
Kulturarvstyrelsen
Kulturmiljøråd
Museer
Sikring af kulturværdier
Sten- og jorddiger
Tilbagelevering af kulturgoder
Visitation på kulturarvsinstitutioner

Bygningsfredning

Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøerLov nr. 677 af 08. juni 2017

Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrollovenLov nr. 474 af 7. maj 2010.

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Lovbekendtgørelse nr. 219 af 6. marts 2018

Bekendtgørelse om Det Særlige Bygningssyn Bekendtgørelse nr. 840 af 25. juni 2018 

Fortidsminder

Bekendtgørelse om pleje af fortidsminder
Bekendtgørelse nr. 1514 af 14. december 2006

Kommunalreform

Bekendtgørelser på museumsområdet m.v. med ændringer der gennemfører kommunalreformen. Bekendtgørelserne træder i kraft 1. januar 2007. Det bemærkes, at der kan blive tale om yderligere ændringer af bekendtgørelserne, som ikke er relateret til kommunalreformen.

Bekendtgørelse om museer m.v. (pdf)
Bekendtgørelse om pleje af fortidsminderBekendtgørelse nr. 1514 af 14. december 2006.

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen (pdf)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende (pdf)
Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. (pdf) 

Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materialeLov nr. 615 af 14. juni 2011

Lov om pligtaflevering af offentliggjort materialeLov nr. 1439 af 22. december 2004.
Danmarks ratifikation af UNESCO's konvention af 14. november 1970om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande.

Kulturarvsstyrelsen

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til KulturarvsstyrelsenBekendtgørelse nr. 1442 af 12. december 2010

Kulturmiljøråd

Lov om regionale faglige kulturmiljørådLov nr. 429 af 10. juni 1997.

Museer

Lov om ændring af museumslovenLov nr. 1391 af 23. december 2012 

Lovbekendtgørelse af museumslovenLovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006

Lov om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdetLov nr. 1517 af 27. december 2009

Bekendtgørelse om museer m.v.Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om museer m.v.Bekendtgørelse nr.1398 af 12. december 2010

Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v.Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Sikring af kulturværdier

Bekendtgørelse af lov om sikring af kulturværdier i DanmarkLovbekendtgørelse nr. 1270 af 16. november 2010 

Bekendtgørelse om sikring af kulturværdier i DanmarkBekendtgørelse nr. 391 af 30. april 2011

Bekendtgørelse om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i DanmarkBekendtgørelse nr. 392 af 30. april 2011

Sten- og jorddiger

Bekendtgørelse om tilsyn med sten- og jorddiger og fortidsminderBekendtgørelse nr. 729 af 27. juni 2006.

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignendeBekendtgørelse nr. 1511 af 14. december 2006. 

Tilbagelevering af kulturgoder

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstandeBekendtgørelse nr. 1276 af 11. november 2010

Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstandeLov nr. 521 af  26. maj 2010

Bekendtgørelse om ændring af bilag til lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.Bekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2002.

Bekendtgørelse om ændring af bilag til lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.Bekendtgørelse nr. 1064 af 18. december 1997.

Lov om ændring af lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.(Gennemførelse af EF-direktiv m.v.)Lov nr. 422 af 10. juni 1997.

Lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.Lov nr. 1104 af 22. december 1993.

Visitation på kulturarvsinstitutioner

Lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotekLov nr. 246 af 8. juni 1978.

Lov om ændring af lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotekLov nr. 1628 af 26. december 2013.