LOVGIVNING - LITTERATUR

Lov om Statens Kunstfonds virksomhedLov nr. 458 af 8. maj 2013.

Bekendtgørelse af lov om litteraturLovbekendtgørelse nr. 1005 af 29. november 2003.

Bekendtgørelse om fordeling af de af Statens Kunstfond erhvervede kunstværkerBekendtgørelse nr 293 af 4. maj 1988.

Bekendtgørelse om Statens Kunstfond m.v.Bekendtgørelse nr. 228 af 19. marts 1998.