LOVGIVNING - MEDIER

Hovedloven på dette område er lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Denne lov indeholder generelle regler, som gælder for de radio- og fjernsynsforetagender som er omfattet af den dansk jurisdiktion.

Som supplement til loven er udstedt er antal bekendtgørelser. Bekendtgørelserne regulerer hver især et mindre område vedrørende forskellige dele af radio- og tv-området.

Klik og find lovgivning inden for områderne:

HovedlovePublic service virksomhedLokal radio- og tv-virksomhedRadio- og tv-nævnetUdbud m.v. af radio- og tv-kanalerReklame og sponsoreringMediestøtte til trykte og digitale medierGenerelle regler

Hovedlove

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhedLBK nr. 248 af 16. marts 2019

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhedLov nr. 323 31. marts 2020

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om film Lov nr. 805 af 9. juni 2020

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre loveLov nr. 1548 af 18. december 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhedLov nr. 1549 af 18. december 2018 (Gennemførelse af dele af medieaftalen for 2019-2023 m.v.)

Bekendtgørelse af lov om TV 2/DANMARK A/SLBK nr. 1154 af 23. september 2013

Public service virksomhed

Bekendtgørelse om vedtægt for DRBekendtgørelse nr. 946 af 18. juni 2020

Bekendtgørelse om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhedBekendtgørelse nr. 976 af 18. juni 2020

Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningenBekendtgørelse nr. 1568 af 16. december 2013

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomhederBekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR's, TV 2 DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhedBekendtgørelse nr. 62 af 11. januar 2016

Bekendtgørelse om DR's, TV 2/DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders forpligtelse til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning (Beredskabsmeddelelser) Bekendtgørelse nr. 975 af 18. juni 2020

Bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service radio og tv (Public Service-Puljen)Bekendtgørelse nr. 1579 af 27. december 2014

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv (Public Service-Puljen)Bekendtgørelse nr. 471 af 15. maj 2017

Bekendtgørelse om ikrafttræden af en del af lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhedBekendtgørelse nr. 1038 af 10. november 2011

Bekendtgørelse om godkendelse af DR's og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenesterBekendtgørelse nr. 198 af 09. marts 2011

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenesterBekendtgørelse nr. 1033 af 26. august 2013 

Retningslinjer for markedsvurdering (pdf)15. marts 2011

Lokal radio- og tv-virksomhed

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhedBekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2018

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed BEK nr. 1460 af 2. december 2016 

Bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed BEK nr. 1459 af 2. december 2016 

Bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet (forsøgsordningen)BEK nr. 70 af 22 Januar 2016

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1Bekendtgørelse nr. 1236 af 21. august 2020

Bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhedBekendtgørelse nr. 1254 af 25. november 2014

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lokalradiovirksomhedBekendtgørelse nr. 1333 af 26. november 2015

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lokalradiovirksomhedBekendtgørelse nr. 883 af 28. juni 2013

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lokalradiovirksomhedBekendtgørelse nr. 1143 af 27. september 2010

Bekendtgørelse om lokalradiovirksomhedBekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009

Radio- og tv-nævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnetBekendtgørelse nr. 1007 af 18. juni 2020

Udbud m.v. af radio- og tv-kanaler

Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kulturBekendtgørelse nr 719 af 9. juli 2019 

Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB)Bekendtgørelse nr. 267 af 25. marts 2019.

Bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemulighederBekendtgørelse nr. 1441 af 8. december 2017.

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanalBekendtgørelse nr. 514 af 22. maj 2017. 

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1Bekendtgørelse nr. 686 af 8. juni 2016

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3Bekendtgørelse nr. 414 af 9. maj 2016

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanalBekendtgørelse nr. 259 af 20. marts 2014.

Reklame og sponsorering

Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaberBekendtgørelse nr. 1155 af 18. juni 2020

Mediestøtte til trykte og digitale medier

Mediestøtte

Lov om mediestøtteLov nr. 1604 af 26. december 2013

Lov om ændring af lov om mediestøtteLov nr. 472 af 17. maj 2017

Bekendtgørelse om mediestøtteBekendtgørelse nr. 480 af 17. maj 2017

Bekendtgørelse om forretningsorden for MedienævnetBekendtgørelse nr. 152 af 19. februar 2014

Bladpuljen

Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifterLov nr. 1214 af 27. december 2003

Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifterBekendtgørelse nr. 1181 af 2. november 2017

Generelle regler

Bekendtgørelse om forsyning af tv og on demand audiovisuelle medietjenester med overliggende indslag til kommercielle formål m.v.Bekendtgørelse nr. 945 af 18. juni 2020

Bekendtgørelse om videodelingsplatformstjenesterBekendtgørelse nr. 1158 af 18. juni 2020

Bekendtgørelse om tilgængelighed af programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering for personer med handicapBekendtgørelse nr. 944 af 18. juni 2020

Bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge og aldersvurdering af audiovisuelt indholdBekendtgørelse nr. 978 af 18. juni 2020

Bekendtgørelse om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammerBekendtgørelse nr. 1268 af 12. november 2018

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesseBekendtgørelse nr. 1266 af 12. november 2018

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medielicensBekendtgørelse nr. 1230 af 25. oktober 2018

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registreringBekendtgørelse nr. 1159 af 18. juni 2020

Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlægBekendtgørelse nr. 685 af 8. juni 2016

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medielicensBekendtgørelse nr. 923 af 30. juni 2017 

Bekendtgørelse om medielicensBekendtgørelse nr. 1580 af 27. december 2014

Bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlægBekendtgørelse nr. 537 af 27. maj 2013

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Bekendtgørelse nr. 470 af 15. maj 2017

Bekendtgørelse om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammerBekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005
 
Bekendtgørelse om forsøgsvirksomhed i henhold til radio- og fjernsynslovenBekendtgørelse nr. 461 af 19. maj 2006

Bekendtgørelse om korte nyhedsuddrag fra begivenheder af stor interesse for offentlighedenBekendtgørelse nr. 106 af 28. januar 2010