LOVGIVNING - MUSIK

Bekendtgørelse af lov om musikBekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008.

Bekendtgørelse om musikalske grundkurserBekendtgørelse nr. 723 af 22. juni 2006.

Bekendtgørelse om regnskab og revision for landsdelsorkestreBekendtgørelse nr. 345 af 12. maj 2003.

Bekendtgørelse af lov om Statens KunstfondLovbekendtgørelse nr. 1002 af 29. november 2003.

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed Lov nr. 458 af 8. maj 2013.