LOVGIVNING - ØKONOMI

Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra KulturministerietBekendtgørelse nr. 1652 af 27. december 2013

Lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemållov nr. 696 af 25. juni 2010

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Lov nr. 1531 af 21. december 2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra KulturministerietBekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010

Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finanslovenBekendtgørelse nr. 1207 af 06. oktober 2010

Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finanslovenBekendtgørelse nr. 867 af 11. august 2006

Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål Bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finanslovenBekendtgørelse nr. 394 af 24. maj 2004.

Bekendtgørelse om regnskab og revision for landsdelsorkestreBekendtgørelse nr. 345 af 12. maj 2003.

Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterlovenBekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003.