LOVGIVNING - scenekunst

Lov om Scenekunst
Bekendtgørelse af lov om scenekunstLovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014
Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskudLov nr. 1531 af 21. december 2010
Lov om ændring af lov om scenekunst Lov nr. 458 af 14. maj 2014


Landsscenerne, Den Jyske Opera og Folketeatret.dk
Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaverBekendtgørelse nr. 1343 af 22. november 2016.
(Bekendtgørelsen omfatter Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater, Den Jyske Opera, Folketeatrets turnedel, Dansk Danseteater og Dansehallerne)


Det Københavnske Teatersamarbejde
Bekendtgørelse om Det Københavnske TeatersamarbejdeBekendtgørelse nr. 1130 af 25. september 2014


Egnsteatre og små storbyteatre
Lov om ændring af lov om scenekunst Lov nr. 458 af 14. maj 2014
(Indførelse af samtidighed i perioderne for egnsteateraftaler, præcisering af grundlag for refusionsberettigelse m.v.)
Bekendtgørelse om egnsteatreBekendtgørelse nr. 759 af 24. juni 2014
Bekendtgørelse om statstilskud til små storbyteatreBekendtgørelse nr. 700 af 27. juni 2014


Formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser (billetkøbsordning)
Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriserBekendtgørelse nr. nr 1261 af 13. december 2012 


Børneteater og opsøgende teater
Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teaterBekendtgørelse nr. 366 af 26. april 2006
Bekendtgørelse om Det Rejsende Børneteater og Opsøgende TeaterBekendtgørelse nr. 325 af 27. maj 1991


Regnskab og revision
Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra KulturministerietBekendtgørelse nr. 1701 af 21.december 2010


Statens Kunstfond
Lov om Statens Kunstfonds virksomhedLov nr. 458 af 8. maj 2013