LOVGIVNING - SPROG (DANSK SPROGNÆVN)

Bekendtgørelse om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætningBekendtgørelse nr. 178 af 9. marts 2009

Lov om ændring af lov om Dansk Sprognævn (Ændring af ledelsesstruktur)Lov nr. 1171 af 10. december 2008.

Bekendtgørelse om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætningBekendtgørelse nr. 707 af 04. september 1997.

Lov om Dansk SprognævnLov nr. 320 af 14. maj 1997.